Συμμετοχή του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ στην ενημερωτική ημερίδα του Ε.Π.ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-13Στην ενημερωτική ημερίδα  με το γενικό τίτλο «Πλαίσιο εφαρμογής και υλοποίησης των Μέτρων 1.3, 2.1 και 2.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013» συμμετείχε ο ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ  η οποία διοργανώθηκε το Σάββατο 9/6/2012 στην Θεσσαλονίκη,στο ξενοδοχείο ‘Μακεδονία Παλλάς’ από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΑΛ. του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων του Ε.Π.ΑΛ.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας που αφορούν τα εξής Μέτρα:

• Μέτρο 2.3, επενδύσεις μεταποίησης - εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
 
• Μέτρο 2.1, επενδύσεις υδατοκαλλιέργειας
 
• Μέτρο 1.3, επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων


Την παρουσίαση του Προγράμματος Χρηματοδότησης έκανε ο κ.Γιώργιος Κατής από την  Ειδική  Υπηρεσία Διαχείρισης  Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, ενώ οι εισηγητές οι οποίοι  ενημέρωσαν για τις διαδικασίες και απήντησαν στις ερωτήσεις των ενδιαφερομένων ήταν, η κα. Μαρία Βασιλείου- προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και ο κ. Γιώργος Φλέρης της ιδίας Υπηρεσίας.
 
Για το Μέτρο 2.3- Μεταποίηση και Εμπορία προϊόντων αλιείας, το  οποίο αφορά τον κλάδο μας, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ότι:
 
-Οι  χρηματοδοτήσεις θα χρησιμεύσουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην εφαρμογή νέων πιο γρήγορων και καθαρών τεχνολογιών και στην παραγωγή καλύτερου προϊόντος. Επίσης θα βοηθήσουν στην βελτίωση των συνθηκών διακίνησης και την τήρηση των κανόνων υγιεινής.
 
-Μπορεί να κατατεθεί αίτηση και σε επίπεδο σχεδιασμού -ίδρυσης επιχείρησης με την προϋπόθεση  να έχουν κατατεθεί οι αιτήσεις για όλες τις απαραίτητες άδειες.

-Η ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών ξεκινάει από 1/1/2007. Δηλαδή  επιδοτούνται δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει από 1/1/2007 και είναι επιλέξιμα και μεταφορικά μέσα (επαγγελματικά αυτοκίνητα, ψυγεία κλπ).
 
Η πρόσκληση για συμμετοχή στο Μέτρο 2.3 θα είναι ανοικτή έως 31 Ιουλίου 2012.

 
Πόσο ενημερωμένοι είστε για τα κατεψυγμένα τρόφιμα;
Τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση κατεψυγμένων τροφίμων έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα καταλαμβάνουν όλο και πιο σημαντική θέση στο καλάθι αγορών του σύγχρονου Έλληνα καταναλωτή.
Δείτε περισσότερα

ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ.  

Πειραιώς 226,  177 78  Αθήνα

Τηλ. 210 3423287
Fax. 210 3452098

pasekt@ath.forthnet.gr
Βρείτε μας στο facebook
WebEdit CMS