Σκοπός και Στόχοι

• Η προαγωγή και προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου μέσω της συνεργασίας του με την πολιτεία.
• Η προαγωγή της ζήτησης των κατεψυγμένων προϊόντων
• Η στήριξη της εγχώριας παραγωγής και επεξεργασίας των προϊόντων αυτών.
• Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του κατ/νου προϊόντος με σκοπό την προστασία του καταναλωτή.
• Η βελτίωση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου

 

Ενέργειες για την πραγματοποίηση των επιδιωκόμενων σκοπών:
• Συνεργασία με τη Δημόσια Διοίκηση και τους θεσμικούς φορείς .
• Δράσεις ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού για την ποιότητα τους και τη θρεπτική αξία των κατεψυγμένων προϊόντων
• Εκπονήσεις μελετών για την προαγωγή και εν γένει την ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας των κατεψυγμένων τροφίμων
• Διαλέξεις ειδικών επιστημόνων και διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων.
• Συνεργασία των μελών του για την οργάνωση του κλάδου και γενικά για κάθε ενέργεια που κρίνεται σκόπιμη για την ανάπτυξή του.

 

Στόχοι
Άμεσοι στόχοι του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ.
• Η ανάπτυξη και άριστη οργάνωση του κλάδου με σκοπό την αντιμετώπιση του εξελισσόμενου ευρωπαϊκού αλλά και παγκόσμιου ανταγωνισμού.
• Η αύξηση της δραστηριοποίησης του στη προβολή των κατεψυγμένων τροφίμων για την αύξηση της ζήτησης τους.


Μακροπρόθεσμοι στόχοι του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ.
• Η δημιουργία υποκαταστημάτων του Συνδέσμου στη Βόρεια και Νότια Ελλάδα
• Η δημιουργία LOBBY του Συνδέσμου στις Βρυξέλλες

Πόσο ενημερωμένοι είστε για τα κατεψυγμένα τρόφιμα;
Τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση κατεψυγμένων τροφίμων έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα καταλαμβάνουν όλο και πιο σημαντική θέση στο καλάθι αγορών του σύγχρονου Έλληνα καταναλωτή.
Δείτε περισσότερα

ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ.  

Πειραιώς 226,  177 78  Αθήνα

Τηλ. 210 3423287
Fax. 210 3452098

pasekt@ath.forthnet.gr
Βρείτε μας στο facebook
WebEdit CMS