Σύμφωνα με το νόμο 2939/6.8.2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα και τα διαθέτουν στην εγχώρια αγορά υποχρεώνονται να μεριμνήσουν για την συλλογή και ανακύκλωση

Περισσότερα

Υπεγράφη από τον αναπληρωτή Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Χάρη Παμπούκη και ξεκινά το

Περισσότερα

Στην ενημερωτική ημερίδα με το γενικό τίτλο «Πλαίσιο εφαρμογής και υλοποίησης των Μέτρων 1.3, 2.1 και 2.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013»

Περισσότερα

Μέτρο 3.4-ΕΠΑΛ 2007-13- Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων

Περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 3.4-Ε.Π.ΑΛ 2007-13- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη

Περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περισσότερα

Συμμετοχή στην European SeaFood Exposition 2013

Περισσότερα

Κοινή συνάντηση ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ - ΣΕΘ - ΠΑΝΕΜΜΙ

Περισσότερα

 
Πόσο ενημερωμένοι είστε για τα κατεψυγμένα τρόφιμα;
Τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση κατεψυγμένων τροφίμων έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα καταλαμβάνουν όλο και πιο σημαντική θέση στο καλάθι αγορών του σύγχρονου Έλληνα καταναλωτή.
Δείτε περισσότερα

ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ.  

Πειραιώς 226,  177 78  Αθήνα

Τηλ. 210 3423287
Fax. 210 3452098

pasekt@ath.forthnet.gr
Βρείτε μας στο facebook
WebEdit CMS