Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση

Προφίλ

Ο ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό να εκπροσωπήσει σε πανελλήνιο επίπεδο, τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την επεξεργασία, τυποποίηση, εξαγωγή και διακίνηση κατ/νων τροφίμων.
Στη δύναμη του έχει πλέον των 90 επιχειρήσεων –μελών.