Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση

Μέλη

Ο ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ έχει στη δύναμη του έχει ένα μεγάλο μέρος του συνόλου των επιχειρήσεων απο όλο τον ελλαδικό χώρο οι οποίες ασχολούνται με την επεξεργασία, τυποποίηση, εξαγωγή και διακίνηση κατ/νων γενικά τροφίμων.
Πλέον των 90 Επιχειρήσεων – Μελών αποτελούν σήμερα τη δύναμη του Πανελλαδικού Φορέα. 

 

Παροχή Υπηρεσιών στα Μέλη του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ:
 • Τεκμηριωμένη και συνεχής ενημέρωση για θέματα του Κλάδου
 • Υποστήριξη σε νομοθετικά και κλαδικά θέματα
 • Εκπαίδευση - Κατάρτιση
 • Ενημέρωση για Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά κλαδικά προγράμματα
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ειδικού και κλαδικού ενδιαφέροντος

 

Αποστολή ενημέρωσης στα Μέλη του ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Τ.
 • Μηνιαίο Ενημερωτικό δελτίο
 • Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
 • Εθνικοί Εγκύκλιοι
 • Δελτία Τύπου
 • Προκηρύξεις Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Κλαδικές Μελέτες και Εκθέσεις
 • Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για επιχειρηματικές αποστολές
 • Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Διεθνής Εκθέσεις